Reglement

Als vereniging beschikken we over een aantal mooie terreinen. Dat willen we graag zo houden. Regels zijn er natuurlijk
voor een reden. Ze zijn niet leuk maar wel nodig. Nodig om ervoor te zorgen dat alles goed en veilig verloopt. Nodig om
ervoor te zorgen dat we nog jaren door kunnen gaan met onze hobby. En natuurlijk voor ons eigen plezier. Vooral ons
goede gedrag op de terreinen is bepalend voor de eigenaren of we er mogen blijven rijden. De onderstaande regels zijn
daarom gebaseerd op veiligheid en milieu op de terreinen.

Risico’s en regels

 • Aanwezigheid en rijden op de terreinen tijdens evenementen van 4×4 Het Noorden geschiedt voor eigen risico.
 • De vereniging en haar bestuur kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade en eventuele
  vervolgschade aan voertuigen en personen. Het bestuur van de vereniging treedt nooit op als bemiddelende partij
  bij geschillen tussen rijders.
 • In de terreinen gelden dezelfde verkeersregels als op de openbare weg, bijv. rechts gaat voor. De route geeft de
  gebieden aan waar mag worden gereden, dus ga hier niet buiten rijden. Er zijn afspraken gemaakt met de
  eigenaren, als wij ons hier aan houden mogen we vaker komen.
 • De bestuurder (ster) en passagiers dienen hun autogordel op de juiste wijze te dragen, tevens dienen zij zich te
  bevinden in de daarvoor bestemde stoelen of banken, dus niet los achterin of in de laadbak.

Gedrag

 • Bestuurder (ster) is en blijft verantwoordelijk voor zijn (haar) handelen en dient in het bezit te zijn van een geldig
  rijbewijs.
 • Maximumsnelheid op de terreinen is 5 km/uur.
 • Berijders dienen aanwijzingen van bestuur en evenementencommissieleden op te volgen en veilig rijgedrag te
  vertonen. Zulks ter beoordeling van het bestuur en evenementencommissieleden. Bij het (herhaaldelijk) niet
  voldoen hieraan behoudt het bestuur zich het recht voor deelnemers te weigeren aan ritten en te royeren als lid.
 • Gooi geen rommel op de terreinen, dit vanwege het milieu en het schoon weer opleveren van de terreinen.
 • Schep, verbandtrommel, brandblusser, laarzen zijn nuttig om bij je te hebben.
 • Alcohol en drugs zijn uiteraard verboden.
 • Zorg ervoor dat er geen losse dingen in de auto liggen, die kunnen gevaarlijke projectielen worden.

Toelating

 • Aan de evenementen kunnen alleen auto’s deelnemen met een gewicht tot 3500 kg. Daarom zijn uitgesloten:
  quads, trikes, motoren, buggy’s enzovoort.
 • Deelnemende auto’s dienen geschikt te zijn voor toelating en gebruik op de openbare weg conform de regels van de
  Wegenverkeerswet en te zijn voorzien van een geldig kenteken.
 • Voertuig dient APK gekeurd te zijn.
 • Voertuigen dienen minimaal WA-verzekerd te zijn.
 • Auto’s met zichtbare gebreken en of olielekkages worden geweigerd. (ter beoordeling van het bestuur).
 • In de auto moet zich bevinden: een deugdelijk sleeplint, autokrik. Aan de auto dient een sleep-oog te zitten, berekend
  op het lostrekken van de auto.
Volg de aanwijzingen van bestuur en EC leden op, het zijn geen politie-agenten. Ze hebben vaak een wat beter algemeen
overzicht en hebben de terreinen uitgezet dus weten wat je verwachten kunt. Ze zijn herkenbaar aan de rode hesjes.
HET LIDMAATSCHAP IS PERSOONLIJK & NIET OVERDRAAGBAAR