Evenementen

oktober

Geen evenementen

november

18nov(nov 18)10:0019(nov 19)16:00Dag evenement n.t.b.GASTRIJDERS WELKOM - CATERING AANWEZIG - KLIK VOOR MEER INFO!

december

16dec(dec 16)10:0017(dec 17)16:00Dag evenement n.t.b.GASTRIJDERS WELKOM - CATERING AANWEZIG - KLIK VOOR MEER INFO!

januari

Geen evenementen

februari

Geen evenementen

maart

Geen evenementen

april

Geen evenementen

mei

Geen evenementen

juni

Geen evenementen

juli

Geen evenementen

augustus

Geen evenementen

september

Geen evenementen

Toelatingseisen

 • Aan de evenementen kunnen alleen auto’s deelnemen met een gewicht tot 3500 kg. Daarom zijn
  uitgesloten: quads, trikes, motoren, buggy’s enzovoort.
 • Deelnemende auto’s dienen geschikt te zijn voor toelating en gebruik op de openbare weg conform de regels van de
  Wegenverkeerswet en te zijn voorzien van een geldig kenteken.
 • Voertuig dient APK gekeurd te zijn.
 • Voertuigen dienen minimaal WA-verzekerd te zijn.
 • Auto’s met zichtbare gebreken en of olielekkages worden geweigerd. (ter beoordeling van het bestuur.)
 • In de auto moet zich bevinden: een deugdelijk sleeplint, autokrik. Aan de auto dient een sleep-oog te zitten, berekend
  op het lostrekken van de auto.
 • Indien er niet aan de bovenstaande wordt voldaan dient men zich vooraf te melden bij het bestuur. Deze zal dan
  beoordelen of hiervoor een uitzondering kan worden gemaakt. Toelating wordt dan slechts per rit verleend. Bij
  het (herhaaldelijk) niet voldoen hieraan behoudt het bestuur zich het recht voor deelnemers te weigeren aan ritten
  en te royeren als lid.
X