CONTACT

Wie zijn wij?

We zijn een vereniging die zich ten doel stelt het organiseren van evenementen voor 4×4 aangedreven voertuigen. Hierbij ligt de nadruk op voertuigbeheersing en niet op snelheid. Zoals de naam reeds zegt opereert onze vereniging in het Noorden van Nederland, met name in Friesland, Groningen en Drenthe maar we hebben ook leden uit andere delen van Nederland.
De vereniging heeft leden die minimaal 18 jaar zijn. In verband met de locaties die we gebruiken is het ledenaantal gemaximeerd op 250 actieve leden.
Informatie over het lidmaatschap kan bij de ledenadministratie worden gekregen.

De evenementen die we organiseren zijn in principe bedoeld voor leden. Een beperkt aantal evenementen zijn ook toegankelijk voor niet leden.
De meeste evenementen vinden in het Noorden van Nederland plaats, we proberen minimaal een keer per jaar een buitenland evenement te organiseren. Tot voor kort waren we in staat om jaarlijks een nacht evenement verdeeld over meerdere terreinen te organiseren. Helaas is dat niet meer mogelijk. Zodra dit weer mogelijk is zal deze nachtrit weer georganiseerd worden.

De vereniging heeft de beschikking over een bestuur en een evenementen commissie. Deze commissie zorgt dat op de evenementen routes worden uitgezet, gevaarlijke of kwetsbare plaatsen worden afgezet en beschermd en staat de leden met raad en daad bij. De leden hebben onderling een gedragscode afgesproken, deze ligt besloten in het algemeen reglement. De rode draad die hierin is veiligheid voor jezelf, medeleden, omstanders en de natuur. De vereniging onderschrijft de groene code van het FNTC,

Op de evenementen word onze eigen catering ingezet waar koffie, frisdrank en onze bekende hamburgers kunnen worden gekocht. Deze catering vormt het middelpunt van onze evenementen.

Onze website is een belangrijk medium binnen onze vereniging. De communicatie binnen het bestuur en tussen het bestuur en de leden moet voor een belangrijk deel via deze site worden verzorgd. Daarnaast worden ook hier onze sponsors duidelijk in beeld gebracht.
De sponsors zijn nu reeds twee maal genoemd en zijn voor onze vereniging erg belangrijk. Mocht je iets nodig hebben wat zij aanbieden, denk dan ook aan hen. Dan snijdt het mes aan twee kanten.

Het bestuur van 4×4 Het Noorden

Adres gegevens:

Ceresweg 28
8938 BG  Leeuwarden

Bestuursleden:

Voorzitter: Jeffrey Kiestra
Secretaris:
Penningmeester: Frank Brekeveld
Algemene bestuursleden: Bert Reitsma
Hylke de Jong
Ledenadministratie: Frank Brekeveld
Webmaster: Martijn Tjoelker
Hoofd E.C.: Jurre Mulder
E.C. Leden: Hilbert Jongsma
Bindert Kloosterman
Bonne Brekeveld
Colin Mulder
Jan Johannes Klaver
Tsjeard Jongsma
Stefan Veldkamp
Raymond van Os
Eric van der Horn van den Bos
Catering: Mudburgers Incorporated